Skip to content

Shoes are boring, wear Sneakers!

  Adatkezelési tájékoztató

  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

                              

  Az Adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen ellenőrizzük annak érdekében, hogy megfeleljen a felhasználók elvárásainak és a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Ha változás történik ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban, a frissített verziót közzétesszük a Weboldalon. Ajánljuk, hogy időről-időre tekintsd át az Adatvédelmi tájékoztatót, hogy mindig naprakész legyél a személyes adataid kezelésével kapcsolatos információkban. Jelentős változás esetén az ilyen változásokról értesítést küldünk e-mail útján, valamint esetleg más kommunikációs csatornákon, például hírlevél vagy egyéb marketingeszközök segítségével.

  Ajánlott alaposan áttekinteni ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes körű ismerettel rendelkezz a személyes adatok kezelésére vonatkozó tényekről és információkról.

  Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.kickzbylaca.com

  Ezen tájékoztató részletes információkat tartalmaz a Kickz By Laca (Gulyás László ev.) által harmadik felek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

  A személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács által kiadott általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és más vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik. Felhívjuk figyelmedet, hogy a Weboldal használatával, a direkt marketing csatornáinkra való feliratkozással, valamint velünk létrejött adás-vétellel elfogadod személyes adataid kezelését, amelyet részletesen ismertetünk ebben a szabályzatban.

  Kiemeljük, hogy ez az adatkezelési tájékoztató kiterjed a Weboldal használatára, a direkt marketing csatornák használatára, valamint az általunk teljesített adás-vételi szerződéseken keresztül végzett adatkezelésre. Fontos tudnod, hogy a direkt marketing csatornáinkra való feliratkozás előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájáruláson alapul, amelynek jogi alapját a jelen tájékoztató szolgáltatja. A személyes adatok megadása általában önkéntes, azonban néhány adatot kötelezőnek vagy szükségesnek (*-al megjelölt mezők) jelölünk meg, mivel ezek nélkül nem tudjuk garantálni a tervezett szolgáltatásokat. Amennyiben úgy döntesz, hogy nem adod meg ezeket az adatokat, az bizonyos szolgáltatások nem elérhetővé válásához vagy adás-vételi szerződések kötéséhez vezethet.

  Fogalomtár:

  1. "Személyes adat": Olyan információ, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik; azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy tulajdonságai alapján azonosítható.
  2. "Adatkezelés": Az automatizált vagy nem automatizált műveletek összessége személyes adatokon vagy adatállományokon, ideértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, tagolást, tárolást, átalakítást vagy megváltoztatást, lekérdezést, betekintést, felhasználást, közlés továbbítást, terjesztést vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételt, összehangolást vagy összekapcsolást, korlátozást, törlést vagy megsemmisítést.
  3. "Adatkezelő": A természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
  4. "Adatfeldolgozó": A természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat.
  5. "Címzett": A természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, aki vagy amely részére a személyes adatot közlik; azon közhatalmi szervek, amelyek az uniós vagy a tagállami jog szerint egyedi vizsgálat keretében férnek hozzá az adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; e közhatalmi szervek adatkezelése megfelel az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
  6. "Az érintett hozzájárulása": Az érintett önkéntes, konkrét és tájékoztatáson alapuló beleegyezése, amelyet nyilatkozat vagy a megerősítést egyértelműen kifejező cselekedet útján fejez ki, és amellyel hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez.
  7. "Adatvédelmi incidens": A biztonság sérülése, ami véletlen vagy jogellenes módon vezet az adatok megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan közléséhez vagy hozzáféréséhez.

  Az adatkezelő adatai:

  A Weboldal tulajdonosa és működtetője a Gulyás László ev., székhely & levelezési cím: 4119 Váncsod, Alkotmány utca 52., e-mail cím: kickzbylaca@gmail.com, EV nyilvántartási szám: 58663709, adószám: 48348546-1-29, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban "Mi" vagy "Adatkezelő"). Elérhetőségeink az alábbiak:

   

  Web:               https://www.kickzbylaca.com/

   

  Cím:               4119 Váncsod, Alkotmány utca 52.

   E-mail:           kickzbylaca@gmail.com

  Telefon:          +36307471262

  Az űrlap teteje

                Akikkel megosztjuk a személyes adataidat:

  Szolgáltatásaink nyújtása során alvállalkozóink is részt vesznek, általában ezek az alvállalkozók adatfeldolgozónak minősülnek az adatvédelmi szabályok alapján. Bizonyos esetekben azonban előfordulhat, hogy egyes alvállalkozóink - például a velük szembeni jogi kötelezettségeinknek való megfelelés vagy a nyújtott szolgáltatás jellegéből eredően - adatkezelőnek minősülnek. Amennyiben ez áll fenn, ezt külön jelezzük az alábbiakban.

  • Minden felhasználó, beleértve a Weboldalt ajánlatkérés nélkül böngésző felhasználókat is, az adatfeldolgozó, amely a Shopify Inc. (Shopify Inc., Székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, web: shopify.com) által végzett Weboldalak karbantartásában vesz részt. Az adatokhoz csak a Shopify Inc. megfelelő jogosítvánnyal rendelkező munkatársai és alvállalkozói férnek hozzá, akik a Weboldalak működtetésében és fejlesztésében vesznek részt. A személyes adatok kezelése a Shopify Inc. szerverein történik az Európai Unióban és az Egyesült Államokban.
  • A Weboldal látogatottsági adatait aggregált és anonimizált formában dolgozzuk fel, ehhez pedig a Google Analytics szolgáltatásait használjuk. A Google Analytics szolgáltatója a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozása az USA-ban található szervereken történik.
  • A Weboldal látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására a Google Ads szolgáltatását alkalmazzuk, melyet a Google LLC (lásd fent) szolgáltat. A Google része az EU-US Privacy Shieldnek, amely az EU Bizottságának határozata alapján biztosítja a megfelelő szintű védelmet az USÁ-ban kezelt adatokra. A szolgáltatók Privacy Shield adatai a következő linkeken érhetők el: Google. Ha további információra van szükséged, kérjük, jelezd nekünk.
  • Ajánlatkérés, regisztráció, illetve hírlevélre és/vagy más direkt marketing csatornára való feliratkozás esetén személyes adataidat nem adjuk tovább más adatkezelőknek, hacsak nem adtál hozzájárulást.
  • Csomagod kézbesítéséhez neved, címed, e-mail címed és telefonszámodat átadjuk logisztikai partnerünknek, aki a rendelés kiszállítását végzi. Logisztikai partnerünk: Packeta Hungary Kft. (Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., Adószám: 25140550-2-41, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186, Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).
  • Fogyasztói panasszal, minőségi kifogással kapcsolatban a hatályos jogszabálynak megfelelően jegyzőkönyvet veszünk fel. A Fogyasztói Minőségi Kifogásról/Panaszról szóló Jegyzőkönyv kiállítását manuálisan végezzük. Amennyiben más szereplőket is be kell vonnunk a panasz kivizsgálásába (hatóság, békéltető testület, független szakértő), akkor szükséges adatokat velük is megosztjuk, ők pedig a döntés vagy szakvélemény meghozatala céljából kezelik azokat.
  • A vásárlással kapcsolatos számlakibocsátáshoz a számlázz.hu alkalmazását használjuk. A számlázz.hu szolgáltatója: KBOSS.hu Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41, E-mail: info@szamlazz.hu). A szolgáltatónak a vásárlók nevét és számlázási címét továbbítjuk adatfeldolgozási céllal. Emellett a vásárlók neve, számlázási címe és az értékesítő felhasználó adószáma továbbításra kerül az Uri Norbert könyvelő úrnak, mint számviteli partnerünknek.

  A sütikről ne feledkezz meg! :)

  A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek lehetővé teszik a Weboldalnak vagy más számítógépes kiszolgálónak (szerver) a számítógéped azonosítását, és személyes preferenciáid, valamint technikai adataid tárolását, mint például az átkattintások és más navigációs információk. A navigációs adatok (click stream) bemutatják, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik továbbá alkalmazhatók annak meghatározására, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, és értékelik ezek hatékonyságát. Céljuk, hogy személyre szabják látogatásodat a Weboldalon (pl. felismerjenek téged, amikor visszatérsz), elemzik a Weboldal forgalmát, és kövessék a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódnak. Ezek a tevékenységek segítik fejleszteni a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználói elvárásoknak. A sütik lehetnek állandók (amelyek addig maradnak a számítógépeden, amíg nem törlöd őket) vagy ideiglenesek (amelyek csak a böngésző bezárásáig maradnak érvényben). Emellett használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat, amelyek figyelik a Weboldal használatát, és információkat szolgáltatnak nekünk arról, hogy mely oldalakat látogatod meg. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek egy képet helyeznek el a weboldalon annak érdekében, hogy továbbítsanak adatokat, mint például az a számítógép IP-címe, amely letöltötte az oldalt, ahol a webjelző található, az oldal URL-je (címe), ahol a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt, és az adott számítógépen a szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Ha HTML-képes e-mail üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba veled, a webjelzők információt szolgáltatnak arról, hogy megkaptad-e és megnyitottad-e az üzenetünket.

  A Weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnod kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozod, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérd, más szóval blokkolás esetén nem, vagy csak korlátozottan tudod igénybe venni a Weboldalt.

  Ne izgulj, a személyes adatok védve vannak!

  Ahogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk a kezelt személyes adatok biztonságáról, és személyes adatok védelmét intézkedéseink révén biztosítjuk, különös figyelmet fordítva a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy véletlen megsemmisülés ellen. Óvva intelek, hogy tartsd naprakészen az e-mail címedet és telefonszámodat, és értesíts minket az esetleges változásokról, továbbá az ajánlott gyakorlat szerint javasoljuk, hogy csak olyan e-mail címet használj, amelyhez kizárólag te férhetsz hozzá, és amelyhez bármikor hozzáférhetsz. Fontos, hogy felhívjuk figyelmedet, hogy a biztonságos bankkártyás fizetőoldalon kívül (például e-mail, üzenet, telefon) soha ne add meg a kártyaadatokat, beleértve a kártyaszámot, lejárati idejét vagy a hátoldalon lévő háromjegyű CVC2/CVV2 kódot! Mi sosem kérjük ilyen adatokat ilyen módon, így, ha bárki ilyen információkat kér tőled a nevünkben, valószínűleg adathalász (phishing) próbálkozás zajlik. Az ilyen adatokat ne add meg, és azonnal értesíts minket, valamint a kártyakibocsátó bankodat!

  További intézkedések

  • Weboldal analitika célja: Látogatottsági adatok rögzítése és feldolgozása, a Weboldalak működtetése és fejlesztése, valamint a Weboldalak karbantartása a felhasználói élmény fokozása érdekében. Érintettek kategóriái: Weboldalakat ajánlatkérés nélkül böngésző felhasználók. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk. Kezelt személyes adatok köre: IP cím, hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, operációs rendszer típusa, böngésző típusa, és a Weboldalakon végzett aktivitásra vonatkozó adatok. Ezek jórészt aggregált és/vagy anonimizált formában kerülnek kezelésre, leginkább ún. cookie-k (sütik) vagy hasonló technológiák segítségével. Amennyiben ezzel nem értesz egyet, kérjük, ne használd a Weboldalakat. Adatkezelés időtartama: Látogatottsági adatok jórészt aggregált és anonimizált formában történő analitikai célu feldolgozására egytől két évig terjedő időtartamig kerül sor. Ezt követően a látogatottsági adatok már kizárólag anonimizált, személyes adatokat nem tartalmazó formában kerülnek kezelésre. Részletes információért látogasd meg a Google Analytics honlapját vagy a cookie tájékoztatót. Adatfeldolgozó(k): A látogatottsági adatok feldolgozására a Google Analytics szolgáltatásait veszünk igénybe. A Google Analytics szolgáltatásáról és a Google adatvédelmi elveiről itt találsz további információkat. A Weboldalak látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására az alábbi szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe: Google Ads. További részletekért kérjük, olvasd el a lenti 8. pontot.

  • Biztonsági mentések célja: Üzletmenet helyreállításának képességének biztosítása. Érintettek kategóriái: A Weboldalakkal kapcsolatos, jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk. Kezelt személyes adatok köre: A Weboldalakkal kapcsolatos, jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése. Adatkezelés időtartama: Biztonsági mentések 90 napig történő tárolása. Adatfeldolgozó(k): Shopify Inc.
  • A termék megrendelését és az azt követő nyomonkövetés analitikájának célja: Megrendelés teljesítése, utánkövetése, esetleges jogi igényekkel szembeni védekezés. Érintettek kategóriái: Weboldalakon terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybevevő felhasználók, akik lehetnek regisztrált felhasználók is. Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése. Kezelt személyes adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, valamint minden olyan információ, amelyet megadsz. Adatkezelés időtartama: A vásárlást követő öt (5) év, ami a Ptk. szerinti általános elévülési időtartamnak felel meg. Adatfeldolgozó(k): Shopify Inc. Adattovábbítás: Az OTP Bank Nyrt., Revolut Ltd., valamint logisztikai partnerünk, a Packeta Hungary Kft. részére történik.
  • Személyes adatok analitikájának célja: Érintetti jogok kezelése. Érintettek kategóriái: A jelen adatvédelmi tájékoztatóban említett személyek. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. Kezelt személyes adatok köre: A jelen adatvédelmi tájékoztatóban felsorolt adatok, valamint a konkrét érintetti igénnyel kapcsolatos információk, és az általunk adott válasz. Adatkezelés időtartama: A konkrét érintetti igény lezárását követő öt (5) év. A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás visszavonásra került, de a személyes adatok kezelése szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a mi jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése vagy a létrejött szerződés teljesítése céljából. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági, honvédelmi és közbiztonsági célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.
  • Panasz leadásából eredő analitika célja: Fogyasztói panaszok kezelése. Érintettek kategóriái: Weboldalakon terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybevevő felhasználók. Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk /1/ bekezdés c/ pont). Kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, a panasszal összefüggő információk, valamint az érintett által megadott egyéb információ. Adatkezelés időtartama: Az ügy lezárását követő öt (5) év a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján. Adatfeldolgozó(k): Shopify Inc., a Fogyasztói Minőségi Kifogásról/Panaszról szóló Jegyzőkönyv kiállítását Gulyás László ev. manuálisan végzi, az adatok bizalmas tárolásáért felel.

  Időnként hírleveleket vagy egyéb direkt marketing üzeneteket küldünk neked, minden esetben csak az általad engedélyezett módon, de ne izgulj, erről bármikor lehetőséged van leiratkozni az ilyen hírlevelekről vagy egyéb direkt marketing üzenetekről. Ezt megteheted a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintással, vagy az info@kickzbylaca.com címre írt e-mailben történő kérés útján. Regisztrációval és rendelés leadásával kapcsolatos személyes adataidat kizárólag a megrendeléseid teljesítése és rendeléskövetés céljából kezeljük. Ezek a Gulyás László ev. és közted létrejött ÁSZF alapján létrejött szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükséges adatkezelést jelentik.

  Gyakorold a jogaidat:

  A GDPR 15-21. cikkei értelmében jogosult vagy arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adataid tekintetében az alábbi jogokkal élj:

  1. Hozzáférés személyes adataidhoz: Kérvényezheted, hogy tájékoztassanak arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult vagy hozzáférni ezekhez az adatokhoz, valamint részletes információkat kérhetsz azok kezelési körülményeiről.
  2. Személyes adataid helyesbítése: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre módosítsák pontatlan vagy hiányos személyes adataidat.
  3. Személyes adataid törlése („az elfeledtetéshez való jog”): Kérésedre törölhetik személyes adataidat, ha törlésre van jogosultságod, például ha azokra már nincs szükség a kezelési cél elérése érdekében, vagy visszavontad hozzájárulásod.
  4. Személyes adataid kezelésének korlátozása: Bizonyos esetekben kérésedre korlátozhatják személyes adataid felhasználását, azaz az adatokat csak meghatározott célokra használhatják fel.
  5. Tiltakozás személyes adataid kezelése ellen: Ha az adatkezelés jogos érdek alapján történik, tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelő érdekei vagy jogi kötelezettségei elsőbbséget élveznek.
  6. Személyes adataid megkapása, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog): Jogosult vagy arra, hogy személyes adataidat megkapd géppel olvasható formátumban, és ezeket közvetlenül továbbítsák egy másik adatkezelő részére, ha megfelelő jogi feltételek teljesülnek.

  A fenti jogok érvényesítéséhez kérésedet a 3. pontban megadott elérhetőségekre küldheted. Az adatkezelő köteles az értesítésedre jogosulttá válni, és legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatni a kérelem alapján hozott intézkedésekről. Ezt az időtartamot további két hónappal meghosszabbíthatják, de erről tájékoztatniuk kell téged, és meg kell indokolniuk a késlekedést.

  Amennyiben nem értesz egyet a válaszukkal, vagy úgy érzed, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogaid sérültek, jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) bejelentést tenni, vagy választásod szerint a székhelyük szerinti vagy lakóhelyed szerinti törvényszékhez fordulni.

  2024.01.23. 1089 Budapest

  v2.0

   

   

   

  MEGBÍZHATÓ

  2019 óta a piacon!

  GYORS SZÁLLÍTÁS

  Miután leadtad rendelésed, mi azonnal csomagoljuk!

  GARANCIA

  Garantáltan eredeti, sértetlen sneakert kapsz kézbe!